با گسترش روزافزون شهرها و توسعه شبکه های آبرسانی و جمع آوری فاضلاب ، اهمیت مدیریت زمان از یکطرف و نقش و جایگاه آب در زندگی روزمره مردم از طرف دیگر اهمیت کار و جایگاه شرکت آب و فاضلاب را پر رنگتر می نماید . در راستـای عملیاتی نمودن فلسفه وجودی شرکت آب و فاضلاب شهـری ( ارائه خدمات مطلوب در بخش آب شرب و دفع بهداشتی فاضلاب ) این مراکز با کارشناسان مجرب بصورت شبانه روزی جهت خدمات رسانی به همشهریان عزیز راه اندازی شده است . از اهداف دیگر این اقدام، ایجاد مرکز واحد ارتباطی ، توسعه ارائه خدمات غیر حضوری ، افزایش کیفیت و تسریع در ارائه خدمات ، مستندسازی اقدامات با رعایت کاهش بروکراسی اداری ، ایجاد بستر لازم جهت کسب رضایت مشترکین و دریافت بازخورد از مردم در جهت بهبود مستمر در ارائه خدمات است .