« سال رونق تولید »
جمعه 30 فروردین 1398 ساعت
  • اخبار

در همایش "مدیران مراکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ و ۱۵۲۳" مطرح شد؛ ارائه خدمات غیرحضوری در صنعت آب و فاضلاب تا سال ۱۴۰۰

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: تصمیم بر این است در صنعت آب و فاضلاب تا سال ۱۴۰۰، تمامی خدمات به امور مشترکین به صورت غیرحضوری انجام شود و اقدامات اولیه این کار پایه ریزی شده است. یکی از درگاه هایی که مد نظر قرار دادیم، واحدهای ۱۲۲ است و در حال توسعه زیرساخت‌ های آن هستیم.


مسعود خشایی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در همایش "مدیران مراکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ و ۱۵۲۳" بیان کرد: در صنعت آب و فاضلاب، موضوعی که توجه جدی به آن نشده است، مباحث و موضوعات اجتماعی بوده که این صنعت با آن درگیر است. بخشی از نارضایتی های مشترکین به نحوه تعامل با مخاطبین بستگی دارد. از زمان حضور اردکانیان در وزارت نیرو، به مسائل حوزه اجتماعی بیشتر پرداخته ایم.
وی افزود: اینکه بتوانیم د ر بین مردم اعتمادسازی کرده و نگرش مردم را به شرکت های آب و فاضلاب مثبت کنیم و همچنین، مردم شرایط و وضعیت ما را نیز درک کنند. رفتار کارمندان مراکز ارتباطی تحلیلی از سوی مشترکین از وزیر نیرو تا مراتب پایین تر و به طور کلی ارزیابی شرکت های آب و فاضلاب است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بیان کرد: واحدهای ۱۲۲ از جمله ویترین های صنعت آب و فاضلاب است که نحوه برخورد و تعامل کارمندان آن، قضاوت مشترکین را به دنبال دارد. بدین معنی، آن چیزی که در موضوعوات اجتماعی تحت عنوان اعتمادسازی، بهبود نگرش و درک مردم از شرایط دشوار داریم، بخشی از آن به همین موضوع باز می گردد.
خشایی ادامه داد: تابستان سختی را در سال جاری پشت سر گذاشتیم اما اینکه مردم چقدر شرایط ما را درک کرده و تا چه میزان برای خدمات ما بها قائل شدند، بخشی از ان به نوع برخورد و رفتار مراکز ارتباطی مرتبط است.
وی مطرح کرد: در صنعت آب و فاضلاب تصمیم بر این است که تا سال ۱۴۰۰، ۱۰۰ درصد خدمات به امور مشترکین به صورت غیرحضوری انجام شود و اقدامات اولیه این کار پایه ریزی و انجام شده است. یکی از درگاه هایی که مد نظر قرار دادیم، واحدهای ۱۲۲ است و در حال توسعه زیرساخت‌ های آن هستیم.
خشایی افزود: در این زمینه، نقش افرادی که در واحدهای مراکز ارتباطی مساقر می شوند، بسیار مهم است. این افراد باید دارای نحوه گویش مناسب و از صبوری بیشتر برخوردار بوده تا بتوانند تعامل بهتری ایجاد کنند. در زمینه آموزش که بخش اصلی مراکز ارتباطی است نیز افرادی که مشغول به خدمت هستند باید آموزش های لازم را دیده و بدانند که تعامل آنها باید به چه نحوی باشد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: توجه به نقش اساسی و حیاتی حوزه احتماعی در راستای ایجاد احساس رضایتمندی و اعتمادسازی مشترکین بسیار حائز اهمیت است و باید در این زمینه گام های اساسی تری برداریم.

تصاویر خبر
ارسال نظر جدید